-龙8国际手机版

��ࡱ�>�� ik����h��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������q` �r��\bjbjqpqp2r::s�������vvvvvvv�����4\��#�jjjjjjjj0#2#2#2#2#2#2#$�%h(hv#!vjjjjjv#vvjjw#xxxj0vjvj0#xj0#xxvvxj^ 0~ �������xt��#<�#xe(l e(xe(vxjjxjjjjjv#v#xjjj�#jjjj���d��������vvvvvv���� d��n2 8^s^g��[�e͑�ponĉ!jnhe�v p�x��rtyon tus �^�son t�y@b^\qg�yon'`(�ؚo�`�q n^�`�q1^no�y�hkm�b/g g�r gp�lq�sg�wqg�qd�/f2n��^zs`5up[pex�y�b gp�lq�seh�lqgyd�/f3n��^�mo�5up[ gp�lq�s�\�hqg�qd�/f4ؚ�[s�y�t�-n�v � gp�lq�swxxqgyd�&t5n��^�wn8hpg gp�lq�swxxqg�qd�w�w��6n��)yp�5up[�y�b gp�lq�s�sl�qg�qd�&t7�r niq5u���n gp�lq�s*j_lyqg�qd�&t8n��ɩ`�]n���� gp�lq�sg�wqg�qd�/f9n����u6rc� gp�lq�s��q\�qgyd�&t10n��^*c�n�[�[wq gp�lq�s�sl�qg�qd�&t11n��^~v�[qx�e�y�b gp�lq�s1o�eqg�qd�/f12n��^n��ve��_�n�v�{-n�_ gp�lq�s1o�eqg�qd�/f13n��ǒgs5up[ gp�lq�s�sl�qgyd�&t14n��^#w�e��eň gp�lq�s�lvn�sqg�qd�&t^ty15n��^��[�|�[�y�b gp�lq�seh�lqg�qd�w�w��16n��^as\�eqx���y�b gp�lq�scq_lcqqg�qd�/f17<@dfnpxzbdlnvz~��������ķ�������������|emch��cjojqj.h��b*cjkhojqj^j_hajo(ph-h��b*cjkhojqj\�^j_ho(ph!h��cjkhojqj^j_ho($h��cjkhojqj\�^j_ho(h��cjpjo(h��5�cjojqj\�h��5�cjojqj\�o(h��5�cj,ojqj\�aj,o($h��cj,ojpjqj\�^jaj,o(h��cj pjaj o(h��cj ojpjaj o( <@���dgc$eƀ�s'gd��m$d��c$eƀ��u�a$gd��gd���\�@fpzdnx������o$$c$eƀ�s'ifa$gd��xz~fo$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd$$if��ֈ�������#��������������������r�������������������������������������������������������4�4� la�p�~����������o$$c$eƀ�s'ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd�����ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd�$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p������������   " < > d f j l p t x n p v x | ~ � � � ���ɿ����|�ɨ�����ɿ��q����ɿ��y��.h��b*cjkhojqj^j_hajo(phh��cjojqjo(h��cjpjo(.h��b*cjkhojqj^j_hajo(phh��cjojqj\�-h��b*cjkhojqj\�^j_ho(phh��cjojqj!h��cjkhojqj^j_ho(h��cjojqj\�$h��cjkhojqj\�^j_ho(h��cjpj"�����������o$$c$eƀ�s'ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd�����ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd�$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p��   �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd�� " ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kdh$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�" > f l p r �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd�� $$ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��r t x fo$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd4$$if�ֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�x p x ~ � � �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��� � � ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�� � � � � � � � � � � � � � � � � � �    $ ( < > f h l n p v \ t v | ~ � � ���ǰ��ǒ��ǰ��ǒ��ǰ�lǒ��ǰ��ǒ��ǰ�.h��b*cjkhojqj^j_hajo(phh��cjojqj\�o(h��cjpjo(h��cjojqjo(h��cjojqj\�-h��b*cjkhojqj\�^j_ho(phh��cjojqj!h��cjkhojqj^j_ho(h��cjojqj\�$h��cjkhojqj\�^j_ho(*� � � � � � �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd�� $$ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��� � � ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd�$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�� � � � � � �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd�� $$ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��� � � ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd�$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p��  " �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��" $ ( ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kdh$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�( > h n r t �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd�� $$ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��t v \ ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd4$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�\ v ~ � � � �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd�� $$ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  & ( , . 0 6 < t v ^ ` d f h ������ꙏx�����ꙏ`�����ꙏ������ꙏ�.h��b*cjkhojqj^j_hajo(ph*h��b*khojqj^j_hajo(phh��cjojqj\�-h��b*cjkhojqj\�^j_ho(ph!h��cjkhojqj^j_ho(h��cjojqj\�o($h��cjkhojqj\�^j_ho(h��cjpjo(h��cjojqjh��cjojqjo(%� � � ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�� � � � � � �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��� � � ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd�$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�� � � � �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd�� ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd� $$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p� ( . 2 4 �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd�� $$ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��4 6 < ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kdd $$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�< v ` f j r t �����<�kd0 $$ifֈ�������#�������������������r�������������������������������������������������������4�4� la�p� $$ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��h j p t z � � � � � � � � � � � � � � � � � � \\ \&\(\,\.\0\6\<\x\z\b\d\h\j\l\r\���˸����ԃ�˸�����j��h������j�˸�����j�u.h��b*cjkhojqj^j_hajo(ph.h��b*cjkhojqj^j_hajo(ph!h��cjkhojqj^j_ho(h��cjojqj\�o($h��cjkhojqj\�^j_ho(h��cjpjo(h��cjojqj\�-h��b*cjkhojqj\�^j_ho(phh��cjojqj(t z � � � � � ������$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��o$$c$eƀ�s'ifa$gd��� � � ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd� $$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�� � � � � � �����o$$c$eƀ�s'ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��� � � ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd� $$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�n��^�h�l�s�t�y�b���n gp�lq�s�sl�qgyd�/f18n��^bi`ꁨrs��y gp�lq�s*j_l�sqg�qd�/f19n��!`ؚqx���nё5up[6r�t gp�lq�s�sl�qgyd�&t20n��^#kcqwr5up[�y�b gp�lq�sxx҉qg�qd�&t � \(\.\2\4\�����o$$c$eƀ�s'ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��4\6\<\ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd� $$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�<\z\d\j\n\p\�����o$$c$eƀ�s'ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd��p\r\x\ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd`$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p�r\x\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\���ż�������ż������s�h��b*cj pjaj o(ph� h��ajo(h��h��cjojqjo(h��cjojqj\�-h��b*cjkhojqj\�^j_ho(phh��cjojqj!h��cjkhojqj^j_ho(h��cjojqj\�o($h��cjkhojqj\�^j_ho(h��cjpjo(x\�\�\�\�\�\�����o$$c$eƀ�s'ifa$gd�� $$ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd���\�\�\ho$$c$eƀ�s'ifa$gd���kd,$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p��\�\�\�\�\�\�����o$$c$eƀ�s'ifa$gd�� $$ifa$gd��$$1$9difa$gd��$$1$9difa$gd���\�\�\h gc$eƀ�s'gd���kd�$$ifֈ�������#�������������������r������������������������������������������������������4�4� la�p��\�\�\��gc$eƀ�s'gd��01�82p��. ��a!�"�#��$��%��s�� ���$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v ���,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v ��,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p��$$if���!vh5��5�5��5��5�r5��#v�#v#v�#vr#v�:v �,�5��5�5��5�r5��/� �/� �/� ��������a�p���j`��j ��ck�e $1$a$ cjkh_hajmh nhsh th[email protected]���$ ؞���k=�w[[email protected]���b nf�h�?abcivwz[]^_evwz{}~�����������������������������������  %&* -./5efijlmntcdghjklu36?elm������;>wxhiwx���� fiu33ss333sss3s33 ?n[kx����������.;iwew��������� &5ftdru��� #(-27<=?nruwxy[kortuvx����������������������������������� $')* .;?bdefiw[^`abew{~�������������������������������� & .0125fjmopqtdhkmnoru����������������������@�rr��rr�s``\��unknownbs v#k������������g��:�ax� �times new roman5��symbol3&� �:�cx� �arial;5�� ���|�8ўsosimheie4�� �n�[_gb2312�_o�ŗўa�� �eck\h�[�{so�_o�ŗў;���(�[sosimsun-5�� ���|�8�n�[ ���h��u���u�]]!-!),.:;?]}����  & 6"0000 0 0 00000��� � �����=�@�\�]�^���([{� 0 0 00000��;�[����������2rr2�hx ��?������������������������2��d��n2stevensteven������oh�� '��0l�������� � ( 4 @lt\d�����2stevennormalsteven1microsoft office [email protected]@j�����@j�����]����՜.�� ,��0� x`t|�� ����� ΢���й�r�  !"#$%&'()* ,-./0123456789����;<=>[email protected]����defghijklmnopqrstuvw����yz[\]^_����abcdefg��������j����������������������������������������������������������������������������������������root entry�������� �f�����l�data ������������:�1table����ce(worddocument����2rsummaryinformation(������������xdocumentsummaryinformation8��������`compobj������������m������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� �fmicrosoft office word �ĵ� msworddocword.document.8�9�q